Kwaliteitswaarborgen

Beschermingsbewind wordt ingezet voor vaak kwetsbare mensen. Voor mensen die moeite hebben voor zichzelf op te komen. Zij worden voor hun geldzaken volledig afhankelijk van hun bewindvoerder. Rappórt neemt deze verantwoordelijke taak uiterst serieus. We doen er alles aan om kwaliteit te bieden. Vervolgens moet je die kwaliteit ook bewaken..

Wij doen veel om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen, waaronder:

  • Onze bewindvoerders worden verplicht lid van de branchevereniging. Deze houdt toezicht op de kwaliteit van hun dienstverlening.

  • Wij voldoen aan alle strenge eisen die de overheid stelt en al onze bewindvoerders beschikken over een AFM vergunning
  • Jaarlijks wordt het werk van onze bewindvoerders gecontroleerd door een register accountant.

  • Jaarlijks legt de bewindvoerder over elke cliënt rekening & verantwoording af aan de kantonrechter over het gevoerde bewind.

Klachtenprocedure

  • Is men toch ontevreden over de manier waarop een van onze bewindvoerders handelt of heeft gehandeld, dan kan men een klacht bij Rappórt indienen. Komt men er ondanks onze bemiddeling niet uit, dan kan men nog een klachtenprocedure volgen bij de de branchevereniging waar de betreffende bewindvoerder is aangesloten of natuurlijk bij de kantonrechter die toezicht houdt op het beschermingsbewind. In het klachtenreglement kunt u lezen hoe de procedure werkt. U vindt deze op de webpagina van de de betreffende bewindvoerder onder Downloaden.

Privacy / Wet Bescherming Persoonsgegevens

  • Alle klantgegevens worden opgenomen in OnView, ons geautomatiseerde en goed beveiligde dossierbeheersysteem. Al onze bewindvoerders zijn aangemeld bij en werken geheel conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alleen de betreffende bewindvoerder heeft toegang tot de gegevens van zijn of haar cliënten. Onbevoegden kunnen geen toegang krijgen tot deze gegevens. Gegevens worden alleen na toestemming van cliënt verstrekt aan derden en alleen indien zijn belang daarmee is gediend.