Over Rappórt

Open, helder en betrokken

Rappórt bewindvoering & inkomensbeheer is een snelgroeiende netwerkorganisatie van betrokken bewindvoerders die open, helder en betrokken de financiele zaken waarnemen van mensen die daar zelf niet toe in staat zijn.

Persoonlijke benadering

Door onze manier van samenwerken profiteren onze bewindvoerders van een gedegen organisatie en behouden onze clienten de voordelen van een klein kantoor. Zoals flexibiliteit, goede bereikbaarheid en een persoonlijke benadering.

Landelijke dekking

Wij vinden dat iedereen recht heeft op onze manier van ondersteuning en daarom streven we naar landelijke dekking.

Transparante manier van werken

We werken transparant dat wil zeggen we voeren alle administratie in een online systeem. Daar kan de cliënt zijn dossier en betaalgegevens inzien. Ook kunnen wij elkaar daardoor makkelijk waarnemen bij afwezigheid.

Permanente bijscholing

We hebben allemaal een volledige opleiding tot bewindvoerder genoten.  Kennis en vaardigheden houden we op peil door permanente bijscholing.

Sterk netwerk

Onze bewindvoerders hebben verschillende achtergronden en verschillende expertises. Regelmatig komen we met de bewindvoerders bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen we kennis en ervaringen uit.

Aangesloten bij de BPBI

We stellen hoge eisen aan onszelf. Iedere bewindvoerder sluit zich afzonderlijk aan bij de branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders, afgekort de BPBI. Een onafhankelijk bureau toetst de organisatie van de bewindvoerder.

Gelijkwaardigheid, vertrouwen en betrokkenheid

De naam Rappórt is ontleend aan de psychologie. Men spreekt van rapport (spreek uit als rapoor) als er in het contact tussen mensen een sfeer van gelijkwaardigheid, vertrouwen en betrokkenheid is. Het streven naar rapport vormt de basisgedachte van de organisatie.

Aandacht voor je medemens.

De p’s in het logo van Rappórt staan voor people. Ze staan allemaal dezelfde kant op. Symbool voor de samenleving met mensen die geleefd worden door de waan van de dag met weinig aandacht voor elkaar. De omgekeerde P staat voor de Rappórt bewindvoerder met aandacht voor zijn medemens.

Kim Hilster Postbus 108, 1380 AC Weesp "Van financiële chaos naar orde, overzicht en rust. "