Over bewindvoering

 

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind wordt ook wel civiel bewind of gewoon bewind genoemd. De wettelijke basis is te vinden in het burgerlijk wetboek. Zoals de term al doet vermoeden is het een beschermingsmaatregel. Niet te verwarren met het veel voorkomende bewind in het kader van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Deze regeling is te vinden in de faillissementswet.

De (beschermings)bewindvoerder neemt de vermogensrechtelijke belangen waar van degene die daar zelf niet toe in staat is. Oftewel zorgt voor de financiën van de onder bewindgestelde.

Wat doet de bewindvoerder?

Om je een beeld te geven van de bezigheden van een bewindvoerder vind je hieronder een opsomming van de werkzaamheden die behoren tot de zogenaamde normale werkzaamheden van een bewindvoerder.

Tot de normale werkzaamheden van een bewindvoerder horen:

Het aanvragen van het bewind – Inkomensreparatie – Het regelen van de persoonlijke financiële huishouding – Het doorbetalen van vaste lasten, zoals huur en energierekeningen – Het onderhouden van contacten met diverse instellingen, zoals de woningbouwvereniging, de zorgverzekeraar en uitkeringsinstanties – Het aanvragen van bijstand, uitkeringen, huur- en zorgtoeslag – Aanvragen van bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen – Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1 – Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast – Telefonisch spreekuurcontract – Het jaarlijks afleggen van rekeningen en verantwoording bij de kantonrechter.

Hieronder staat een opsomming van werkzaamheden die niet behoren tot de normale werkzaamheden van een bewindvoerder. Deze werkzaamheden mogen door de bewindvoerder apart in rekening worden gebracht.

Vergoeding

Bovenstaande werkzaamheden worden vergoed tegen een vast tarief dat jaarlijks (door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) wordt vastgesteld. Deze tarieven staan op onze website inclusief BTW vermeld. Onderstaande werkzaamheden worden verricht tegen het eveneens door de Staatssecretaris vastgesteld uurtarief.

Niet tot de normale werkzaamheden behoren:

Problematische schuldsanering – Belastingaangifte box 2 en 3 – Bewind bij ondernemersactiviteiten – Ingewikkelde nalatenschappen – Ontruiming van de woning – Frequent naar zitting kantonrechter – Meegaan naar een WSNP zitting of naar het UWV – Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling – Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling – Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB) – Verkoop onroerende goed.

Als je meer wilt weten over beschermingsbewind, dan zijn hier nog twee handige links:

Rechtspraak.nlen Rijksoverheid